Dầu Hồ Đào – Walnut oil

95.000

Dầu Hồ đào (quả óc chó) có phẩm chất làm mềm tuyệt vời và là một lựa chọn tốt để cho vào khi pha trộn dầu massage hoặc chuẩn bị một hỗn hợp dầu dẫn. Nó không thường được sử dụng một mình, mà được sử dụng như một lựa chọn cho sự pha trộn.