Dầu nềndầu dẫn được sử dụng để pha loãng dầu tinh chất trước khi bôi lên da hoặc dùng trực tiếp để dưỡng da và tóc. Dầu nền thường không có mùi.

DẦU DẪN - DẦU NỀN

Dầu Thầu dầu – Castor oil

Được xếp hạng 0 5 sao
50.000150.000

DẦU DẪN - DẦU NỀN

Dầu Oliu – Olive oil

Được xếp hạng 0 5 sao

DẦU DẪN - DẦU NỀN

Dầu Nụ tầm xuân – Rose hip

Được xếp hạng 0 5 sao
205.000345.000
Được xếp hạng 0 5 sao
90.000
Được xếp hạng 0 5 sao
80.000

DẦU DẪN - DẦU NỀN

Dầu Mè – Sesame oil

Được xếp hạng 0 5 sao
95.000
Được xếp hạng 0 5 sao
95.000

DẦU DẪN - DẦU NỀN

Dầu Lưu ly – Borage

Được xếp hạng 0 5 sao
280.000465.000

DẦU DẪN - DẦU NỀN

Dầu Lựu – Pomegranate

Được xếp hạng 0 5 sao
145.000

DẦU DẪN - DẦU NỀN

Dầu Jojoba – Jojoba oil

Được xếp hạng 0 5 sao
110.000185.000
Được xếp hạng 0 5 sao
50.000

DẦU DẪN - DẦU NỀN

Dầu Hồ Đào – Walnut oil

Được xếp hạng 0 5 sao
95.000